अर्डर केस

चट्टान बिट
बदल्न योग्य रोलर कोन
PDC BIT 4
तेल राम्रो tricone बिट
मिल्ड दाँत रक बिट
cof
IMG_7779
IADC216 tricone बिट
प्वाल खोल्ने
ग्याँस राम्रो ट्राइकोन बिट
ग्यास कुवा ड्रिल बिट
ड्रिल बिट
p17
p15
p16
p14
p13
p12
p10
p9
p8
p7
p6
p4
p5
p3
p2
p1